T A Z İ Y E

  "Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!"

  Ömrünü Kur'an'a hizmetle geçiren, bu yolda çok talebeler yetiştiren, Allah'ın rızasını ve ittiba-ı sünneti hayatında gaye ve düstur edinen muhterem âlim ve mürşid-i kâmil Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin vefatını teessürle öğrendik.


 Kendisine eltaf-ı İlahiye'den rahmet niyaz ediyoruz. Mevla-yı Kerim hizmetlerini -ilâ yevm-i'l kıyam- semeredâr eylesin, Kur'anı kabrinde kendisine enîs bir arkadaş eylesin, Âmin!

 Talebelerinin, muhibbânının ve Âlem-i İslam'ın başı sağ olsun!

  MEŞVERET CEMAATİ