TAZİYE

"Ahkâm-ı Şer'iye ve Sünnet-i Seniye"nin şahsî ve içtimaî hayata hakim olması gayesi istikametinde bir ömür verdiğine şahid bulunduğumuz muhterem mürşid-i kâmil Menzil Şeyhi Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmalıyız .

Rabb-i Rahimimizden kendisine rahmet niyaz ediyoruz. Mevla-yı Kerim büroları -ilâ yevm-i'l kıyam- semeredâr eylesin. Âmin! 

Muhibbânının ve ehl-i imanın başı sağ olsun!

RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİ