"Mallarınızı zekâtla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedâvi edin.." (Hadis-i Şerif)

"Sadaka malın miktarını eksiltmez, artırır." (Hadis-i Şerif)


    ZEKAT, FİTRE ve SADAKALARINIZI, Vakfımız bünyesindeki ihtiyaç sahibi talebelerimizin BURSLARINDA değerlendirmek isterseniz..

SAKARYA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
İBAN: TR20 0021 0000 0001 0512 4000 01
VAKIF KATILIM BANKASI


İrtibat: 0 533 264 23 16
Kemal KURT - Vakıf Müdürü
* * *

SUAL: Muhtaç talebelere yardım amaçlı verilen BURSLAR, zekat yerine geçer mi?

CEVAP: Muhtaç talebelere yardım amaçlı verilen burslar, "zekat niyeti" bulunması kaydı ile, yardım eden kişinin o yılki zekatından düşer. Öğrencilerin, zekat vb. yardımlar ile maddi ihtiyaçlarının karşılanması oldukça önemlidir. Çünkü geleceğin inşasında yer alacak bu fertler, okuyup-yetişerek insanlığa hizmet edeceklerdir. Bu sebeple onlara mutlaka elden gelen yardım yapılmalıdır. Bu yardım ise ancak zekat, fitre, vb. maddi katkılarla gerçekleşebilir.

* * *

SUAL:
Zekat ve Fitre hayır kurumlarına verilebilir mi?


CEVAP: Aldığı zekat ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca tevbe suresinin 60.ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekat ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.
   (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı)