Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde
"İslâm, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor; Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor" ifadesi ile Kuran'ın emrini dile getirmiştir. Bu hakikati hazmedemeyen, tenkit eden ve Allah'ın hükmüne başkaldırmakta ileri giden bedbaht güruhlara karşı bütün desteğimizle Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

  Bu mübarek Ramazan ayında emr-i İlâhiyeyi hafife alan ve Ramazan ayına saygı göstermeyen azgın ve sapık gruplara karşı, hakikat-ı Kur'âniyeyi müdafaa etmek ve genç nesillerin iffet ve ismetini, namus ve şerefini muhafaza etmek her mü'minin ciddi bir görev ve sorumluluğudur.

  Beşerin dünyevî ve uhrevî kurtuluşunun ebedî reçetesi olan o ulvî ve kudsî sadâ-yı Kur'âniyenin, Güneş gibi zâhir o Kelâm-ı İlâhiyenin gür, berrak beyânının yanında, bazı nâdanların beyanlarının hiçbir değeri yoktur.

    Biz SAKEV olarak Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Ali Erbaş'ın bu açıklamalarını kabul ediyor ve destekliyoruz, şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te ahlaksızlığın tezahürü olan aşağı ve alçak hallerden Müslüman Türk Milleti'ni koruması, malum güruhların faaliyetlerini boşa çıkarması için Rabb-ı Rahimimize dua ediyor, yalvarıyoruz.

Kamuoyuna arz ederiz.

SAKARYA KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI