Muhterem Reis-i Cumhurumuz Receb Tayyib Erdogan Beyefendiye, 

  Evvela: Efendimizin (asv) beşaretı, Fatih'in milletimize emaneti, müminlerin senelerden beri mahzunane açılmasını beklediği, hem bu kahraman milletin ebedi bır medâr-ı şerefi ve Kur'an ve cihad hızmetinde dünyada pırlanta gibi pek buyük bır nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yâdigârı olan Ayasofya'yı beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsıyesine cevirmek nimet-i uzmasına nail olan siz Reis-i Cumhurumuzu ve Alem-i İslamı umum Nur talebeleri namına tebrik ediyorum. 

Saniyen: Muazzez Üstadımızın ziyaretine gelen merhum Ahmed Feyzi Efendi bazı ehadis-i şerifenin istikbal'e matuf ihbaratından bahsettiğinde Üstadımız "Söyledıklerın doğru, fakat ben o müjdeleri göremeyeceğım Husnu görecek." buyurmuşlardı. Bu yirmi seneye yakındır Anadolu'da yapmış olduğunuz hizmetleriniz, Müslümanlar için yaptıklarınız, milletin huzuru, refahı ve güvenliği için gayret ve çalışmalarınız her birisi ayrı ayrı teşekkürü icab ettirdiği gibi, bütün bu hizmetlerin manen taçlanması manasını deruhte eden Ayasofya'yı açmanız bütün minnet ve teşekkürün fevkindedir. Allah sizlerden razı olsun diye dua ediyoruz ki, tadad edilen müjdeleri görmemize vesile oldunuz ve oluyorsunuz.
 

Salisen: Böyle büyük bir müjdeyi görmeye vesile olduğunuz gibi ben de size büyük bir müjde verıyorum, şöyle ki: Başvekil Menderes Emirdağ'ına geldiğinde Üstadımızla selamlaşmış sonra da iki mebusunu Ustadımıza göndermişti. Üstadımız onlar vasıtasıyla Menderes'ten bir isteğı de "Ayasofya'nın müzahrefattan temizlenerek hakiki ve aslî vaziyetine çevrilmesı" olmuş ve eklemışti "eğer bunu yaparsan yıkılmaz kuvvet bulursun!" 

Ben de bu altmış sene önce verilen müjdeyi size ilan ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız! 
İnşaallah büyük kuvvet buldunuz! 

Umum Nur Talebeleri Namına Bedıuzzaman Hz.'nin Hızmetkarı ve Talebesi 
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU